Optimaliserer medisinsk nødmeldeteneste i Noreg

KoKom: Nasjonalt kompetansesenter for kommunikasjonsberedskapen i helsetenesta som samarbeidar med nødmeldetenesta, aktørane og myndigheitene i relevante problemstillingar. Fokus for senteret er kompetanse, innovasjon, arbeidsprosessar og organisering. Vi deltek også i internasjonale prosjekt som gjeld utvikling av og tilgang til nødmeldetenesta generelt. 

Denne veka:

KoKom sine heimesider er under  omlegging til responsivt design.
(KoKom: des. 2014)Beredskapsnytt:

Handbok frå
  KoKom
KoKom handbok  Last ned

Kurs og konferansar

Helseradionettet

Medisinsk nødmeldeteneste

Nyheitsbrev


Driftsdatabasen
Teknisk organisatorisk database  Logg
inn


       

KoKom: Møllendalsbakken 9, 5009 Bergen  firmapost@kokom.no, telefon: 55 97 72 60 faks: 55 97 72 61