Optimaliserer medisinsk nødmeldetjeneste i Norge

KoKom: Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap. Fokus for senteret er kompetanse, innovasjon, arbeidsprosesser og organisering. I relevante problemstillinger samarbeider KoKom med øvrige aktører i nødmeldetjenesten og myndightene. Vi deltar også i internasjonale prosjekt som gjelder utvikling av og tilgang til nødmeldetjenesten generelt. 

KoKom har fått ny daglig leder
Christer Berg Johannesen trer inn som ny daglig leder i KoKom fra 12. januar 2015. Johannesen er spesialist i kommunikasjons- og informasjonssikkerhet, og har i en årrekke jobbet med kommunikasjon, sikkerhet og teknologiledelse. (KoKom, 12.01.15)
Beredskapsnytt:
Eksterne lenker til nyheter fra medier i Norge og utland – Disse representerer ikke nødvendigvis KoKoms meninger og synspunkt, og er kun ment for oppslag.

Handbok frå
  KoKom
KoKom handbok  Last ned

Kurs og konferansar

Helseradionettet

Medisinsk nødmeldeteneste

Nyheitsbrev


Driftsdatabasen
Teknisk organisatorisk database  Logg
inn


       

KoKom: Møllendalsbakken 9, 5009 Bergen  firmapost@kokom.no, telefon: 55 97 72 60 faks: 55 97 72 61