Optimaliserer medisinsk nødmeldeteneste i Norge

KoKom: Driv nasjonale prosjekt som skal bidra til å optimalisere medisinsk nødmeldeteneste og deltek i internasjonale prosjekt som gjeld utvikling av og tilgang til nødmeldetenesta generelt. 
 
  Ny medarbeidar på KoKom
 
Espen M. Haugvaldstad har sin første arbeidsdag
  som rådgjevar på KoKom, måndag 01.09.14.

  Haugvaldstad sine arbeidsoppgåver vil vere tilknytt:
  Reserve AMK
og arbeid med å bistå i revisjonen av
  Handboka, KoKoms vesle blå. (01. september 14)


FFVarsling fra AMK til andre nødetater
I kjølvannet av DSB sin rapport «Valdresekspressen Evaluering av myndighetenes håndtering av hendelsen november 2013» har
KoKom på oppdrag fra Helsedirektoratet gjennomført en enkel undersøkelse på varsling fra AMK til andre nødetater.
(KoKom, 25. august 14)
Beredskapsnytt:

Handbok frå
  KoKom
KoKom handbok  Last ned

Kurs og konferansar

Helseradionettet

Medisinsk nødmeldeteneste

Nettstadar med nyheiter frå nødmeldetenesta

Nyheitsbrev


Driftsdatabasen
Teknisk organisatorisk database  Logg
inn


 
Kontakt oss

    For tidlegare nyheiter, sjå
 

KoKom: Møllendalsbakken 9, 5009 Bergen  firmapost@kokom.no, telefon: 55 97 72 60 faks: 55 97 72 61