Optimaliserer medisinsk nødmeldetjeneste i Norge

KoKom: Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap. Fokus for senteret er kompetanse, innovasjon, arbeidsprosesser og organisering. I relevante problemstillinger samarbeider KoKom med øvrige aktører i nødmeldetjenesten og myndightene. Vi deltar også i internasjonale prosjekt som gjelder utvikling av og tilgang til nødmeldetjenesten generelt. 

Helse Møre og Romsdal tar i bruk nødnett
Torsdag 9. april klokka 12.00 blir nødnettet tatt i bruk i Helse Møre og Romsdal. AMK Møre og Romsdal blir den første AMK sentralen i Midt Norge som blir satt i drift sammen med fire legevaktsentraler, 4 akuttmottak i tillegg til ambulanse og leger i vakt.
(Info fra AMK Møre og Romsdal, 07.04.15)

31. april og 31. september - to bonusdager til besvær
OBS! OBS! KoKom-kalenderen for 2015 inneholder tre opplysninger som ikke helt samsvarer med kalendere flest. Les infoskriv fra KoKom (KoKom, 16.03.15)

Flytting av AMK til nye lokaler Nordlandssykehuset
I forbindelse med NLSH Bodø sin ombygging skal AMK-Bodø flyttes til nye (midlertidige) lokaler. Flyttedatoen er satt til torsdag 5. mars (KoKom, 09.03.14)

Ny AMK-sentral i Stavanger
I dag, 2. mars kl. 09.00-10.00, åpner ny AMK-sentral i Stavanger. (KoKom, 02.03.15)

KoKom har fått ny daglig leder
Christer Berg Johannesen trer inn som ny daglig leder i KoKom fra 12. januar 2015. Johannesen er spesialist i kommunikasjons- og informasjonssikkerhet, og har i en årrekke jobbet med kommunikasjon, sikkerhet og teknologiledelse. (KoKom, 12.01.15)

Beredskapsnytt:
Eksterne lenker til nyheter fra medier i Norge og utland – Disse representerer ikke nødvendigvis KoKoms meninger og synspunkt, og er kun ment for oppslag.

Handbok frå
  KoKom
KoKom handbok  Last ned

Kurs og konferansar

Helseradionettet

Medisinsk nødmeldeteneste

Nyheitsbrev


Driftsdatabasen
Teknisk organisatorisk database  Logg
inn


       

KoKom: Møllendalsbakken 9, 5009 Bergen  firmapost@kokom.no, telefon: 55 97 72 60 faks: 55 97 72 61