Optimaliserer medisinsk nødmeldeteneste i Norge

KoKom: Driv nasjonale prosjekt som skal bidra til å optimalisere medisinsk nødmeldeteneste og deltek i internasjonale prosjekt som gjeld utvikling av og tilgang til nødmeldetenesta generelt. 

Denne veka:

KoKom sine heimesider er under  omlegging til responsivt design.
(KoKom: nov. 2014)Beredskapsnytt:

Handbok frå
  KoKom
KoKom handbok  Last ned

Kurs og konferansar

Helseradionettet

Medisinsk nødmeldeteneste

Nettstadar med nyheiter frå nødmeldetenesta

Nyheitsbrev


Driftsdatabasen
Teknisk organisatorisk database  Logg
inn


 
Kontakt oss

    For tidlegare nyheiter, sjå
 

KoKom: Møllendalsbakken 9, 5009 Bergen  firmapost@kokom.no, telefon: 55 97 72 60 faks: 55 97 72 61