KoKom - Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap

 

 
 

 

 
 
 
 

 

Optimaliserer medisinsk nødmeldetjeneste i Norge

KoKom: Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap. Fokus for senteret er kompetanse, innovasjon, arbeidsprosesser og organisering. I relevante problemstillinger samarbeider KoKom med både myndigheter og øvrige aktører i nødmeldetjenesten. Vi deltar også i internasjonale prosjekter som i forbindelse med utvikling av nødmeldetjenesten generelt.

KoKom flyttet 01.07.2015 til Møllendalsbakken 7.
Sentralbord (HUS): 05300.
 
KoKoms hjemmeside er under omlegging til responsivt design.
(KoKom, 02.07.15)

KoKom først i Hordaland med go-live for Nødnett i helse
Tirsdag 16. juni klokken 10.00 gikk KoKom live med Nødnett som først ut i helse i Hordaland. - Dette er en merkedag for KoKom, vi håper etableringen av live Nødnett i Møllendalsbakken vil kunne bidra positivt for innføringen av Nødnett i helse i månedene som kommer, sier Øyvind Hope, rådgiver ved KoKom. Simulatoren ved KoKom har siden den ble opprettet i 2006, fungert som en treningsarena også for programvarer som Transmed og Amis. Simulatoren benyttes i et lukket system i opplærings- og uttestingsøyemed.
(KoKom 16.06.2015)

Nødnett Go-live KoKom simulator
Åge Jensen, rådgiver ved Helsedirektoratet, var en av de første som fikk teste ut Nødnett live i KoKoms simulator. I bakgrunnen, Bente Laksy, administrasjonskonsulent KoKom og Tor Helland, rådgiver ved Helsedirektoratet.

AMK-endring for Østfold
AMK-Oslo tar i dag, mandag 15. juni, over ansvaret for 113-samtalene som inntil denne datoen gikk til AMK-Østfold. I et skriv fra Fredrik Westmark, leder for AMK-Østfold, forklares begrunnelsen for flyttingen slik:
Derfor flytter AMK
"Bakgrunnen for sammenslåingen er den kommende flyttingen av akuttfunksjonen og virksomheten ved Sykehuset Østfold Fredrikstad til Kalnes i november 2015. I påvente av nasjonale eller regionale føringer ble ikke AMK innlemmet i planene for det nye sykehuset på Kalnes. Styret i Sykehuset Østfold falt til slutt ned på at løsningen med å flytte AMK Østfold til Oslo var den beste.
Sammenslåingen skal gi minst like god kvalitet for pasientene i Østfold. Ved å opprette en felles sentral står man dessuten bedre rustet til å møte nye krav om bemanning og teknologi som mest sannsynlig vil komme i fremtiden". (KoKom, 15.06.15)

AMK-Harstad til AMK-Tromsø
AMK-Tromsø tok mandag 1. juni over ansvaret for 113-samtalene som inntil denne datoen gikk til AMK-Harstad.
Les mer her:
Nå er det slutt Harstad Tidende (29.05.15)

NB: Merk datoen for årets IKT-forum!
Dato  17.-18. november 2015
Sted  Quality hotel Edvard Grieg.   
 Sandsli, Bergen.

Link til påmeldingsside kommer.-Det har vært frustrerende og vanskelig
Bommer hindrer nødetatene å komme frem. Nå skal en ny app løse problemet
NRK (29.05.15)
Handbok frå
  KoKom
KoKom handbok  Last ned


Modul 6
for operatører i AMK-LA
KoKom handbok  Last ned

Kurs og konferansar

Helseradionettet

Medisinsk nødmeldeteneste

Nyheitsbrev


Driftsdatabasen
Teknisk organisatorisk database  Logg
inn