Optimaliserer medisinsk nødmeldetjeneste i Norge

KoKom: Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap. Fokus for senteret er kompetanse, innovasjon, arbeidsprosesser og organisering. I relevante problemstillinger samarbeider KoKom med øvrige aktører i nødmeldetjenesten og myndightene. Vi deltar også i internasjonale prosjekt som gjelder utvikling av og tilgang til nødmeldetjenesten generelt. 

KoKoms hjemmeside er under omlegging til responsivt design
(KoKom, 26.05.15)


NB: Merk datoen for årets IKT-forum!
Dato  17.-18. november 2015
Sted  Quality hotel Edvard Grieg.   
 Sandsli, Bergen.

Link til påmeldingsside kommer.


ISAR+
Se informasjonsfilm om ISAR+, ett av de to EU-finansierte prosjektene KoKom deltar i. (KoKom, 18.05.15)

Hospitering i KoKoms simulator
Studenter fra den to-årige videreutdanningen i Legevaktssykepleie ved Haraldsplass Diakonale Høgskole har i dag hospitert i KoKoms simulator. Utdanningen skal dyktiggjøre sykepleiere i møte med de svært varierte og utfordrende situasjonene på legevaktene og i legevakt-sentralene. Målet er å gi legevaktsykepleierne en klinisk og organisatorisk spesialkompetanse.
Kari Beate Uthus, Sissel Hundeide og Linn Luneborg Stormark var tre av de rundt tyve studentene som besøkte KoKom i dag. Hovedformålet med hospiteringen var å trene til en test studentene skal ha i høst.
- Vi kommer fra hele landet - fra Fredrikstad i sør til Vadsø i nord. I løpet av de to årene deltidsutdanningen strekker seg over, har vi i alt 11 samlinger i Bergen, pluss to uker med hospitering i hjemmedistriktet. I KoKoms simulator har vi ikke vært før, forteller Kari Beate Uthus. Uthus og Hundeide er hjemmehørende i Fosen, mens Stormark kommer fra Bardufoss. (KoKom, 07.05.2015)

Akuttmedisinforskriften
Forskrift av 2013-03-20 nr. 231 om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften). (I kraft 1. mai) 2015. Helsetilsynet

Eksterne lenker til nyheter fra medier i Norge og utland representerer ikke nødvendigvis KoKoms meninger og synspunkter, og er kun ment for generell informasjon og til oppslag.

Redd for å miste AMK-sentralen i Namsos NRK (08.05.15)

Ecall Becomes a Reality! Pressemelding fra EENA (28.04.15)

Åpnet på tredje forsøk AMK-operatør Kari Hauge Nilsen fikk æren av å åpne det nye nødnettet hos Helse Fonna tirsdag. Haugesunds avis (21.04.15)

Helse Møre og Romsdal tar i bruk nødnett
Torsdag 9. april klokka 12.00 blir nødnettet tatt i bruk i Helse Møre og Romsdal. AMK Møre og Romsdal blir den første AMK sentralen i Midt Norge som blir satt i drift sammen med fire legevaktsentraler, 4 akuttmottak i tillegg til ambulanse og leger i vakt.
(Info fra AMK Møre og Romsdal, 07.04.15)

31. april og 31. september - to bonusdager til besvær
OBS! OBS! KoKom-kalenderen for 2015 inneholder tre opplysninger som ikke helt samsvarer med kalendere flest. Les infoskriv fra KoKom (KoKom, 16.03.15)

Flytting av AMK til nye lokaler Nordlandssykehuset
I forbindelse med NLSH Bodø sin ombygging skal AMK-Bodø flyttes til nye (midlertidige) lokaler. Flyttedatoen er satt til torsdag 5. mars (KoKom, 09.03.15)

Handbok frå
  KoKom
KoKom handbok  Last ned

Kurs og konferansar

Helseradionettet

Medisinsk nødmeldeteneste

Nyheitsbrev


Driftsdatabasen
Teknisk organisatorisk database  Logg
inn


KoKom: Møllendalsbakken 9, 5009 Bergen  firmapost@kokom.no, telefon: 55 97 72 60 faks: 55 97 72 61