Optimaliserer medisinsk nødmeldeteneste i Norge

KoKom: Driv nasjonale prosjekt som skal bidra til å optimalisere medisinsk nødmeldeteneste og deltek i internasjonale prosjekt som gjeld utvikling av og tilgang til nødmeldetenesta generelt. 


Denne veka:
Espen Haugvaldstad har sin første arbeidsdag som rådgjevar på KoKom, måndag 01.09.14. Haugvaldstad sine arbeidsoppgåver vil vere tilknytt: Reserve AMK og arbeid med å bistå i revisjonen av Handboka, KoKoms vesle blå. (01. september 14)


FFVarsling fra AMK til andre nødetater
I kjølvannet av DSB sin rapport «Valdresekspressen Evaluering av myndighetenes håndtering av hendelsen november 2013» har KoKom på oppdrag fra Helsedirektoratet gjennomført en enkel undersøkelse
på varsling fra AMK til andre nødetater. (KoKom, 25. august 14)

FFRapport til høyring
Kompetanseplan for operatørar i AMK-LA- sentralar med ansvar for
flight following og koordinering av luftambulansehelikopter er
no sendt ut på høyring.
Høyringsbrev PDF
Forslag til kompetanseplanPDF

Høyringsfrist 1. september 2014
(KoKom, 30. juni 14)

Flere henvendelser til AMK-sentralene
Nesten 852.000 hendelser ble registrert hos AMK-sentralene i 2013. Dette er en økning på 2 prosent fra året før. Nesten halvparten av disse ble formidlet via nødnummer 1-1-3.
Forside av publikasjonen: Nasjonale data fra Akuttmedisinske Kommunikasjonssentraler. Årsrapport 2013

Svar og utrykningstid
Statens Helsetilsyn har satt krav til svartider for henvendelser til nødnummer 1-1-3. 90 prosent av henvendelsene skal besvares innen 10 sekunder. Ingen anrop skal være ubesvart etter 20 sekunder. Tallene for april til desember 2013, viser at ingen av helseregionene nådde denne målsetningen.

Last ned
Årsrapport 2013

Akuttmedisinske kommunikasjonssentraler AMK PDF
 

Helsedirektoratet
(25.06.14)

Tre ledige stillingar ved KoKom
Der ligg for tida tre lysingar ute som gjeld stillingar ved KoKom. Ei stilling som dagleg leiar (ny, forlenga, søknadsfrist 10.08.14) og to rådgjevar-vikariat som begge gjeld tidsromet: 25.08.2014 til 31.12.2015. Les meir!

Høyringsuttaling frå KoKom:
Nasjonal veileder for Nødnett i helsetjenesten IS-2172 PDF
(KoKom, 10.06.14)

Vedtak i Post- og teletilsynet som får positive følgjer for medisinsk nødmeldeteneste
(KoKom, 12.06.14)
PT definerer minstekrav til reservestrøm i mobilnettene
Post- og teletilsynet har fattet vedtak om at eierne av norske mobilnett må sikre at nettene blir bedre forberedt på bortfall av strøm. Hensikten er at brukerne skal ha tilgang til tjenester, selv om strømmen blir borte. I risikoutsatte områder skal det være reservestrøm for minst fire timer. I mindre risikoutsatte områder, inkludert de største byene, er minstekravet to timer. PT (12.06.2014)

Årsrapport KoKom 2013 PDF
(19.05.2014)

Statistikk om nødnummer 113 m.m.
TNS Gallup har, på oppdrag for Justis- og beredskapsdepartementet, gjennomført ei spørjeundersøking om haldningar i befolkninga til nødmeldetenesta. PDF

Undersøkinga inngår som ein del av ei større utgreiing om felles nødnummer og felles nødmeldesentralar for brannvesen, politi og helseteneste i Noreg.

Ved spørsmål om undersøkinga, ta kontakt med Erik Liaklev i Justis- og beredskapsdepartemetnet (erik.liaklev(at)jd.dep.no)
KoKom legg ut undersøkinga, etter avtale. (KoKom, 19.05.14)

Beredskapsnytt:

Handbok frå
  KoKom
KoKom handbok  Last ned

Kurs og konferansar

Helseradionettet

Medisinsk nødmeldeteneste

Nettstadar med nyheiter frå nødmeldetenesta

Nyheitsbrev


Driftsdatabasen
Teknisk organisatorisk database  Logg
inn


 
Kontakt oss

    For tidlegare nyheiter, sjå
 

KoKom: Møllendalsbakken 9, 5009 Bergen  firmapost@kokom.no, telefon: 55 97 72 60 faks: 55 97 72 61