KoKom - Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap

 

 
 

 

 
 
 
 

 

Optimaliserer medisinsk nødmeldetjeneste i Norge

KoKom: Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap. Fokus for senteret er kompetanse, innovasjon, arbeidsprosesser og organisering. I relevante problemstillinger samarbeider KoKom med både myndigheter og øvrige aktører i nødmeldetjenesten. Vi deltar også i internasjonale prosjekter som i forbindelse med utvikling av nødmeldetjenesten generelt.

KoKom flyttet 01.07.2015 til Møllendalsbakken 7.
Sentralbord (HUS): 05300.
 
KoKoms hjemmeside er under omlegging til responsivt design.
(KoKom, 02.07.15)

KoKom først i Hordaland med go-live for Nødnett i helse
Tirsdag 16. juni klokken 10.00 gikk KoKom live med Nødnett som først ut i helse i Hordaland. - Dette er en merkedag for KoKom, vi håper etableringen av live Nødnett i Møllendalsbakken vil kunne bidra positivt for innføringen av Nødnett i helse i månedene som kommer, sier Øyvind Hope, rådgiver ved KoKom. Simulatoren ved KoKom har siden den ble opprettet i 2006, fungert som en treningsarena også for programvarer som Transmed og Amis. Simulatoren benyttes i et lukket system i opplærings- og uttestingsøyemed.
(KoKom 16.06.2015)

Nødnett Go-live KoKom simulator
Åge Jensen, rådgiver ved Helsedirektoratet, var en av de første som fikk teste ut Nødnett live i KoKoms simulator. I bakgrunnen, Bente Laksy, administrasjonskonsulent KoKom og Tor Helland, rådgiver ved Helsedirektoratet.

AMK-endring for Østfold
AMK-Oslo tar i dag, mandag 15. juni, over ansvaret for 113-samtalene som inntil denne datoen gikk til AMK-Østfold. I et skriv fra Fredrik Westmark, leder for AMK-Østfold, forklares begrunnelsen for flyttingen slik:
Derfor flytter AMK
"Bakgrunnen for sammenslåingen er den kommende flyttingen av akuttfunksjonen og virksomheten ved Sykehuset Østfold Fredrikstad til Kalnes i november 2015. I påvente av nasjonale eller regionale føringer ble ikke AMK innlemmet i planene for det nye sykehuset på Kalnes. Styret i Sykehuset Østfold falt til slutt ned på at løsningen med å flytte AMK Østfold til Oslo var den beste.
Sammenslåingen skal gi minst like god kvalitet for pasientene i Østfold. Ved å opprette en felles sentral står man dessuten bedre rustet til å møte nye krav om bemanning og teknologi som mest sannsynlig vil komme i fremtiden". (KoKom, 15.06.15)

AMK-Harstad til AMK-Tromsø
AMK-Tromsø tok mandag 1. juni over ansvaret for 113-samtalene som inntil denne datoen gikk til AMK-Harstad.
Les mer her:
Nå er det slutt Harstad Tidende (29.05.15)

NB: Merk datoen for årets IKT-forum!
Dato  17.-18. november 2015
Sted  Quality hotel Edvard Grieg.   
 Sandsli, Bergen.

Link til påmeldingsside kommer.-Det har vært frustrerende og vanskelig
Bommer hindrer nødetatene å komme frem. Nå skal en ny app løse problemet
NRK (29.05.15)
Handbok frå
  KoKom
KoKom handbok  Last ned

Kurs og konferansar

Helseradionettet

Medisinsk nødmeldeteneste

Nyheitsbrev


Driftsdatabasen
Teknisk organisatorisk database  Logg
inn